Zásady ochrany a spracovanie osobných údajov

FINTAX EU s.r.o., Páričková 22, 821 08 Bratislava, IČO: 45 612 447, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel sro, vložka 66247/B.

spracovávajú osobné údaje ako sprostredkovateľ pre klientov, ktorým poskytuje služby spracovania účtovníctva, miezd a personalistiky a ako prevádzkovateľ na účely marketingu.

FINTAX EU s.r.o. spracováva osobné údaje v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „Zákon“).

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Užívateľ zaškrtnutím súhlasu súhlasí, že prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať jeho osobné údaje v rozsahu kontaktných informácií meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefón a kontaktovať ho za účelom marketingu produktov a služieb, najmä zasielaním oznámení e-mailom, telefonicky a / alebo poštou , kedy môže užívateľ obdržať rôzne informácie o službách a produktoch prevádzkovateľa a s ním spolupracujúcich osôb v závislosti na preferenciách a prejaveného záujmu užívateľa o rôzne témy a akcie. Užívateľ môže svoje preferencie upraviť v rámci užívateľského účtu alebo zaslaním e-mailu na adresu gdpr@fintax.sk. Tento súhlas môže užívateľ kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu  gdpr@fintax.sk.

Osobné údaje sa u prevádzkovateľa uchovávajú na uvedené účely po dobu 10 rokov, ak osobitné právne predpisy neustanovujú inak alebo pokým svoj súhlas neodvoláte (za podmienky, že nie sme osobitným predpisom viazaní váš údaj ďalej archivovať). V časovom období od poskytnutia súhlasu do jeho odvolania je spracovanie vašich osobných údajov zákonné, aj keď ste svoj súhlas po jeho poskytnutí odvolali.

Práva dotknutej osoby

Právo na prístup k osobným údajov, ktoré zhromažďujeme o Vás

Právo na úpravu a aktualizáciu osobných údajov, ktoré o Vás zhromažďujeme

Právo na výmaz Vašich osobných údajov

Právo na sťažnosť voči spracovaniu Vašich osobných údajov

Právo na prenesenie údajov

Kedykoľvek právo na stiahnutie Vášho súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov, s ktorými spracovaním ste predtým súhlasili

Právo na sťažnosť voči spracovaniu osobných údajov, kde to je možné uplatniť

Právo na podanie sťažnosti u referenta pre ochranu osobných údajov pre Slovenskú republiku, Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava.

Cookies

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookie sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookie a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookie vytvorila. Súbory „cookie“, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač. 

Spracovanie osobných údajov je vykonávané prevádzkovateľom osobných údajov, osobné údaje však môže spracovávať aj :

Google Ads – https://privacy.google.com/businesses/processorterms/

Google Analytics – https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.html

Facebook (komentáre) – https://www.facebook.com/business/news/facebooks-commitment-to-data-protection-and-privacy-in-compliance-with-the-gdpr

Are you interested in accounting?