Poradenstvo

Spoločnostiam poskytujeme komplexné služby od získania nového prevádzkového alebo investičného kapitálu prostredníctvom finančnej optimalizácie až po M&A

Komplexná finančná analýza spoločnostI

Reštrukturalizácia záväzkov

Optimalizácia pracovného kapitálu

Reporting, Controling, Veľké dáta

Startups

Investičné a podnikateľské plány

Finančné modely

Financovanie

Banky

Fondy (EÚ/súkromné)

Crowdfunding

M&A

Oceňovanie spoločnosti

Príprava spoločnosti na odchod